có nên lấy vợ khi cậu nhỏ bị dị tật

Cậu nhỏ bị dị tật thì có nên lập gia đình không?

Trường hợp không thể cải thiện bằng thuốc, các bác sĩ vẫn có thể áp dụng biện pháp phẫu thuật, độn ghép để tăng kích